U bent van harte welkom om van onze provincie te genieten!
Cityhotel Wood
image

U bent van harte welkom om van onze provincie te genieten!

Op dit moment ontvangen wij veel berichten met vragen over de situatie in Nederland en of uw verblijf bij ons door kan gaan. Ja dat kan! Op dit moment zijn de provincies Noord- & Zuid-Holland "rood" gekleurd. Zeeland behoort daar niet toe. Voor de provincie Zeeland geldt op dit moment geen reiswaarschuwing.
U bent van harte welkom om van onze provincie te genieten!

Huisregels

In onderstaand reglement vind je de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen je deze regels te respecteren en te accepteren.

ALGEMENE REGELS

· Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
· Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie via noodnummer 9 en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
· Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
· Gebruik bij brand in geen geval de liften
· Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
· Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
· Gevonden voorwerpen dien je in te leveren bij de receptie.
· Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van jouw bezittingen.
· De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
· Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Cityhotel Wood kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten

HET IS NIET TOEGESTAAN OM:

· Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
· Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.
· Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
· Gebruik van lachgasballonnen of anderszins in het hotel is niet toegestaan
· Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
· Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt zijn wij genoodzaakt € 200,00 reinigingskosten in rekening te brengen.
· Een rookmelder af te dekken of te verwijderen. Dit zal resulteren tot verwijdering uit het hotel, zonder enige compensatie
· Meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven
· Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
· In onze hotelkamers kaarsen, wierook e.d. aan te steken, dit in verband met brandgevaar
· In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.